Portalul Comunei Apateu

Go to content


 
A N U N T    I M P O R T A N T

 
ÎNCEPÂND CU LUNA IANUARIE 2019 GUNOIUL VA FI COLECTAT ÎN MODUL URMĂTOR :

COLECTAREA GUNOIULUI MENAJER SE VA FACE ASTFEL:
 
LUNI – APATEU
 
MARȚI- BERECHIU ȘI MOȚIORI

COLECTAREA GUNOIULUI RECICLABIL SE VA FACE ASTFEL:

 
- PET-URI (2 MIERCURI/LUNĂ )
 
- STICLA - a III-a SÂMBATA DIN LUNĂ
 
- HÂRTIE, CARTON - a IV-a SÂMBATĂ DIN LUNĂ
 

Back to content